Kwestionariusz dla ucznia

Informacje na temat ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

Zgłoszenie dziecka do poradni

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszych usług

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 052 359-22-66
Filia w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
tel. 052 35 15 418


 

O nas - Zadania - Kadra - Kontakt - Linki