Specjalizacja pracy oraz rejon działania pracowników merytorycznych

PracownikSpecjalizacja (nie podlega rejonizacji)Rejon działania
Alina Woźniak
psycholog
- konsultacje dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo (w tym grupa wsparcia) SP: Góra, Jaksice, Orłowo, Turzany, Gimnazjum w Sławęcinku, ZSP nr 1 w Inowrocławiu
Dorota Uklejewska
pedagog
- uczniowie słabosłyszący i niesłyszący
    - diagnozowanie, opiniowanie uczniów
    - porady dla nauczycieli i rodziców
- uczniowie zdolni
Agnieszka Rabazińska
psycholog
psychoterapia indywidualna dla młodzieży ZS Katolickich Inowrocław
SP Janikowo
Gimnazjum Janikowo
II LO w Inowrocławiu
Beata Szydłowska pedagog- terapia dla dzieci z ryzykiem dysleksji (6-10 r.ż.) i ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Magdalena Gawlak
psycholog
- psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
- poradnictwo dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowych (w tym grupa wparcia dla rodziców)
SP nr 16 Inowrocław
Gmina Dąbrowa Biskupia
Joanna Jóźwiak
pedagog
- indywidualna i grupowa terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- konsultacje i terapia logopedyczna  
Anna Głuszkowska
pedagog
- instruktor programu "Szkolna Interwencja profilaktyczna", który służy przygotowaniu szkół i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne (realizacja szkolenia w dwóch etapach: I etap-szkolenie rady pedagogicznej, II etap-szkolenie warsztatowe dla nauczycieli realizujących działania profilaktyczne wobec uczniów w szkole),
- zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów gimnazjum i ponadgimnazjalnych,
- zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS dla uczniów klas starszych gimnazjum i ponadgimnaqzjalnych,
- profilaktyka uzależnień (głównie od środków psychoaktywnych) oraz profilaktyka i resocjalizacja niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.
- szkolenie rad pedagogicznych szkół "Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji".
OHP, Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu
Aldona Szczepańska
psycholog
- uczniowie słabosłyszący i niesłyszący
- diagnozowanie, opiniowanie uczniów
- porady dla nauczycieli i rodziców
- uczniowie zdolni
SP nr 4 Inowrocław
Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego Inowrocław

Dzieci z wadą słuchu z terenu powiatu inowrocławskiego
Jarosław Jasiński
pedagog
problematyka agresji, realizacja Treningu Zastępowania Agresji (ART)
Joanna Gronowska
psycholog
- psychoterapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieżySP nr 10 Inowrocław
OWDiR w Inowrocławiu z Filią w Gniewkowie
Gmina Rojewo - wszystkie placówki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "Tempus"
Alina Jaszczak
pedagog
- instruktor programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna", który służy przygotowaniu szkół i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne (realizacja szkolenia w dwóch etapach: I etap-szkolenie rady pedagogicznej, II etap-szkolenie warsztatowe dla nauczycieli realizujących działania profilaktyczne wobec uczniów w szkole),
- zajęcia warsztatowe na temat uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów gimnazjum i ponadgimnazjalnych,
- zajęcia warsztatowe na temat HIV/AIDS dla uczniów klas starszych gimnazjum i ponadgimnazjalnych,
- profilaktyka uzależnień (głównie od środków psychoaktywnych) oraz profilaktyka i resocjalizacja niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.
Anna Rybarczyk
psycholog
- pomoc rodzinie z problemem alkoholowym
- doradztwo w sprawach wyboru zawodu i kierunku kształcenia (indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizujące)
- opiniowanie w sprawach przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi
SP nr 6 Inowrocław
Gim. nr 1 Inowrocław
ZSP nr 4 Inowrocław
ZSP nr 5 Inowrocław
Ewa Wróbel
pedagog
- doradztwo w sprawach wyboru zawodu i kierunku kształcenia (indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizujące)
- opiniowanie w sprawach przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi
Anna Derwich
psycholog
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0-6 r.ż (wczesna interwencja)
- zaburzenia lęku napadowego
- fobie
- zaburzenia depresyjne
- kontrola złości
- zespół stresu pourazowego
SP nr 2 Inowrocław, Przedszkole nr 4, 12, 14 Inowrocław, dzieci z gminy Pakość, Złotniki Kujawskie, Gniewkowo, Inowrocław (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), Niepubliczne Przedszkole "Piastuś".
Lidia Paliwoda
pedagog
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0-6 r.ż
Teresa Czajkowska
psycholog
- praca systemowa z rodziną
- żałoba w rodzinie
- przemoc w rodzinie
- zaburzenia lękowe
- problemy wychowawcze
- problemy psychosomatyczne
- problemy małżeńskie
- zaburzenia odżywiania
Gim. nr 3 Inowrocław
Gim. nr 4 Inowrocław
III LO Inowrocław
SP nr 11 Inowrocław
Gmina Złotniki Kujawskie - wszystkie szkoły
Tamara Chorążewska
pedagog
- zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla młodzieży
Agnieszka Grobelska
psycholog
zaburzenia autystyczne-konsultacje,
diagnoza,
terapia
- psychoterapia dla młodzieży
SP nr 9 Inowrocław
ZSP nr 2 Inowrocław
SP Broniewice
SP Ludzisko
SP Kołodziejewo
Szkoły podstawowe w gmin. Gniewkowo
Gimnazjum Żalinowo
ZSP nr 3 Inowrocław
Jadwiga Chrom
pedagog
- problematyka agresji
- realizacja Treningu Zastępowania Agresji (ART)
- realizacja w szkołach na lekcjach wychowawczych programu profilaktycznego Pt. "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" (od IV kl. Sp. do I Gim.
Beata Krykwińska
psycholog
- uczniowie słabo widzący, niewidomi,
- indywidualna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
I LO Inowrocław
ZSP Kościelec Kujawski
Gmina Pakość- wszystkie placówki
Teresa Ślesińska-Olejnik
pedagog
- uczniowie słabo widzący, niewidomi,
- indywidualna terapia dla dzieci dyslektycznych
Anna Glejzner-Trepkowska
psycholog
- zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii dla młodzieży
- terapia uzależnień dla młodzieży
- warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych
SP Gniewkowo, Gimnazjum Gniewkowo, ZS Gniewkowo, Gimnazjum nr 2 Inowrocław
Krystyna Głuszkowska
pedagog
- terapia pedagogiczna
Kamila Drużyńska
psycholog
- warsztaty dla nauczycieli i rodziców dzieci przedszkolnych Przedszkola nr 2, 20 Inowrocław Przedszkole "Miś" Żłobek "Bajka" ZSI Inowrocław Przedszkola z gmin: Janikowo, Rojewo, Dąbrowa Biskupia - w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka CKU
Barbara Andryszak
pedagog
- konsultacja i terapia logopedyczna
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wczesna interwencja)
- terapia wspomagająca rozwój małego dziecka
- poradnictwo i konsultacje dla rodziców (przedszkole nr 2)

FILIA W KRUSZWICY


Zofia Jankowska
pedagog
- zajęcia wspomagające rozwój dziecka 6-letniego metodą origami, P. Dennisona, V.Sherborne
- indywidualna terapia pedagogiczna
Przedszkola: nr 1, nr 3 Kruszwica
Szkoły podstawowe: nr 1, nr 2 Kruszwica, Polanowice, Sławsk Wielki, Sukowy, Tupadły, Wola Wapowska, Chełmce, Racice, Rusinowo, Gimnazjum nr 1, nr 2 Kruszwica, nr 3 Bachorce LO Kruszwica SP Chełmce ZSP Kobylniki ZSP Kruszwica
Katarzyna Śmiłowska - Kościńska
psycholog
- terapia zaburzeń emocjonalnych - terapia w zakresie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
Agata Sobczak-Rakowska
pedagog-logopeda
- diagnoza, konsultacje i terapia logopedyczna
- zaburzenia autystyczne - diagnoza, konsultacjeZapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszych usług

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 052 359-22-66
Filia w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
tel. 052 35 15 418


 

O nas - Zadania - Kadra - Kontakt - Linki